چهارشنبه 7 تير 1396 - 03 شوال 1438
 
امروز : 6
ديروز : 60
ماه : 295
سال جاری : 1694
 
  تاریخ های برگزاری آزمون
کمک های اولیه


زمان آزمون دوره ها
ردیف نام فایل تاریخ آزمون
1دوره پیشگیری و نجات مقابله با سوانح و امداد و نجات
95/5/18
2  

 
 همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای                            20% تخفیف
  
دانشجویان سایر مراکز عالی                                                       10% تخفیف

ثبت نام گروهی بیش از سه  نفر                                                  10% تخفیف

ایثارگران و فرزندان شاهد                                                            15% تخفیف

کارکنان سایر مراکز دولتی                                                           10% تخفیف
 
شرکت کنندگان در بیش از یک دوره ( علاوه بر تخفیف مذکور )     10% تخفیف