جمعه 28 مهر 1396 - 29 محرم 1439
 
امروز : 18
ديروز : 35
ماه : 1345
سال جاری : 7279
 
  کمک های اولیه
کمک های اولیه


 دانلود فایلهای کمک های اولیه
ردیف نام فایل
1دوره پیشگیری و نجات مقابله با سوانح و امداد و نجات
دانلود
2 10 فوریت دانلود

 
 همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای                            20% تخفیف
  
دانشجویان سایر مراکز عالی                                                       10% تخفیف

ثبت نام گروهی بیش از سه  نفر                                                  10% تخفیف

ایثارگران و فرزندان شاهد                                                            15% تخفیف

کارکنان سایر مراکز دولتی                                                           10% تخفیف
 
شرکت کنندگان در بیش از یک دوره ( علاوه بر تخفیف مذکور )     10% تخفیف