جمعه 28 مهر 1396 - 29 محرم 1439
 
امروز : 9
ديروز : 35
ماه : 1336
سال جاری : 7270
 
 
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی" توسط مرکز آموزشهای آزاد و خاص استان برای همکاران برگزار می شود.

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی" توسط مرکز آموزشهای آزاد و خاص استان برای همکاران برگزار می شود.
دوشنبه 19 تير 1396

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی" توسط مرکز آموزشهای آزاد و خاص استان برای همکاران برگزار می شود.

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی" توسط مرکز آموزشهای آزاد و خاص استان برای همکاران برگزار می شود.
دوشنبه 19 تير 1396

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی"

دوره آموزش ضمن خدمت " اصول تهیه و تدوین گزارش های راهبردی" توسط مرکز آموزشهای آزاد و خاص استان برای همکاران برگزار می شود.
دوشنبه 19 تير 1396

جهت ثبت نام

ثبت نام

جهت ثبت نام در دوره های مربوط به همایش به جناب آقای فضلی (قسمت آموزش) مراجعه فرمایید.
يکشنبه 31 ارديبهشت 1396

دانلود فایلهای کمک های اولیه

دانلود فایلهای کمک های اولیه

دانلود فایلهای کمک های اولیه
يکشنبه 17 مرداد 1395