يکشنبه 24 شهريور 1398 - 15 محرم 1441
  تاریخ های برگزاری آزمون
 
 
زمان شروع دوره ها
ردیف نام دوره  
1 شروع دوره میکروتیک
96/04/25

روز یکشبه ساعت 11 الی 14
 
2 روز و ساعت تشکیل کلاسهای میکروتیک
یکشنبه ها :       11 الی 14

سه شنبه  ها :  10 الی  13
 


 
زمان آزمون دوره ها
ردیف نام فایل تاریخ آزمون
1    
2    


 
همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای                            20% تخفیف
  
دانشجویان سایر مراکز عالی                                                       10% تخفیف

ثبت نام گروهی بیش از سه  نفر                                                  10% تخفیف

ایثارگران و فرزندان شاهد                                                            15% تخفیف

کارکنان سایر مراکز دولتی                                                           10% تخفیف

 
شرکت کنندگان در بیش از یک دوره ( علاوه بر تخفیف مذکور )     10% تخفیف