سه شنبه 1 مرداد 1398 - 19 ذو القعدة 1440
  کمک های اولیه
کمک های اولیه


 دانلود فایلهای کمک های اولیه
ردیف نام فایل
1دوره پیشگیری و نجات مقابله با سوانح و امداد و نجات
دانلود
2 10 فوریت دانلود

 
 همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای                            20% تخفیف
  
دانشجویان سایر مراکز عالی                                                       10% تخفیف

ثبت نام گروهی بیش از سه  نفر                                                  10% تخفیف

ایثارگران و فرزندان شاهد                                                            15% تخفیف

کارکنان سایر مراکز دولتی                                                           10% تخفیف
 
شرکت کنندگان در بیش از یک دوره ( علاوه بر تخفیف مذکور )     10% تخفیف