سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
  مجوزهای سازمان

 وزارت علـوم تحـقیقـات و فـن آوری


و


 دانشـگاه فنـی حـــرفـه ای کـــشور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بـه اطلاع کلـــیه دستــگاههای اجــرایی، نهادهـا و سازمانهای مـحترم استان مـی رسـاند 
مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در راستای اجــرای بـخشنامـه 145099  مـورخ 1393/11/20 سـازمـان مدیــریـت بـرنــامـه ریـزی کـــشور
.مـجری آمـوزش دوره هـای فـناوری اطلاعات کـارکـنان دولـت مـی باشد
.دستگاهـهای اجرایی مـحترم می توانند نسبت به ارائـه لیست حائزین شرایط اقدام نمایند